Bản Việt ưu đãi khách hàng cá nhân

Bản Việt ưu đãi khách hàng cá nhân

Khách hàng cá nhân hoặc khách hàng lần đầu gởi tiết kiệm vào ngân hàng sẽ được giảm hoặc miễn phí giao dịch, nhân đôi điểm thưởng, nhận quà...